ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dodavatel
Dagmar Frenclová
Proboštovský sad 215/21
417 12 Proboštov, Česká republika
IČ: 60232196

ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení / Název společnosti
Ulice, číslo popisné
Město, PSČ
Telefon
Email
Číslo bankovního účtu
INFORMACE O VÝROBKU/SLUŽBĚ
Jméno a příjmení / Název společnosti
Ulice, číslo popisné
Město, PSČ
Telefon
Email
Číslo bankovního účtu

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy a žádám o vrácení uhrazené částky za výrobek/službu.

Datum a podpis zákazníka